Όροι χρήσης

Η Εταιρία www.vriskotexnites.gr συγκαταλέγεται στις Νο. 1 εταιρίες για ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ στα Ιωάννινα και σε όλη την Ήπειρο. Οι «ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» μας είναι όλοι τους Επαγγελματίες (Πολιτικοί Μηχανικοί , Τοπογράφοι , Μηχανολόγοι , Αρχιτέκτονες , Διακοσμητές) και επιλεγμένοι ΤΕΧΝΙΤΕΣ όλων των συναφών – ειδικοτήτων της οικοδομής. Με την οργανωτική δομή δίνουμε το δικαίωμα στον κάθε Ιδιώτη ή ακόμη και σε μία εταιρία που θέλει να κάνει από μια μικρή ή μεγάλης κλίμακας μέχρι την οποιαδήποτε τεχνική εργασία να πάρει πολλές προσφορές και να επιλέξει τον καλύτερο με την οικονομικότερη προσφορά.

Παράλληλα με τις «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ» επιλεγμένες μια προς μια για κάθε υλικό – προϊόν μιας τεχνικής εργασίας , προσφέρουν σε ανταγωνιστικές τιμές και προσφορές σε πελάτες μας για το επιθυμητό αποτέλεσμα της άψογης εργασίας και οικονομικής προσφοράς.

Το www.vriskotexnites.gr είναι ένας δικτυακός τόπος για την ανάθεση εργασιών , την εύρεση προϊόντων – δομικών υλικών και ο πελάτης (ΕΝΤΟΛΕΑΣ) Ιδιώτης , Εταιρεία επιλέγει κατά την δική του κρίση τον ΑΝΑΔΟΧΟ “ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ» (Επαγγελματία - Τεχνίτη) για την πάσης φύσεως Τεχνική Εργασία κατά την σύσταση – γνωριμία την οποία και κάνουμε. Το www.vriskotexnites.gr για τις εργασίες , προϊόντα , υλικά που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα www.vriskotexnites.gr παρέχονται από τρίτους όπου και προωθεί την πληροφορία (ΑΓΓΕΛΙΑ) , Προϊόντα – Υλικά του Δομικού και μη Χώρου και όχι το εμπόριο. Σε κάθε επίσκεψη στο δικτυακό τόπο, www.vriskotexnites.gr, ο οποίος ανήκει στην εταιρεία ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΑΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε., ο χρήστης θα εφαρμόζει και θα δεσμεύεται από τους παρόντες Όρους Χρήσης. Συνεπώς η χρήση του δικτυακού τόπου www.vriskotexnites.gr, αποτελεί από μέρους του χρήστη, την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Χρήσης. Η κάθε μορφή τεχνικής εργασίας εισάγεται «ΔΩΡΕΑΝ» από τον χρήστη «Εντολέα» με την μορφή κωδικοποιημένης αγγελίας ανάλογα την κατηγορία εργασίας. Το www.vriskotexnites.gr έχει έδρα την πόλη των Ιωαννίνων (εφεξής καλούμενo VRISKOTEXNITES ή «εμείς» ή η Εταιρεία). Η χρήση της διέπεται από τους ακόλουθους όρους(που αναφέρονται εφεξής ως «Όροι).

Απαγορεύεται η χρήση της ιστοσελίδας για οποιοδήποτε σκοπό αντίκειται στο Νόμο και τα χρηστά ήθη, συμπεριλαμβανομένου: την χρήση της ιστοσελίδας με τρόπο ο οποίος καταστρατηγεί τα δικαιώματα τρίτων, περιορίζει την χρήση της ιστοσελίδας από τρίτους, εμπλέκεται σε οποιαδήποτε παράνομη συμπεριφορά, παραβιάζει την ιδιωτική ζωή ή δημοσιοποιεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τρίτων, μεταδίδει άσεμνο ή / και προσβλητικό περιεχόμενο, περιέχει επιβλαβή ή / και επιζήμια προγράμματα (όπως ιοί κτλ), μεταδίδει προστατευόμενο υλικό από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, και παρακάμπτει μέτρα ασφαλείας της ιστοσελίδας.

Το συντακτικό υλικό, οι εργασίες , οι προσφερόμενες υπηρεσίες αλλά και το λογισμικό που βρίσκονται στον δικτυακό τόπο www.vriskotexnites.gr, με εξαίρεση ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΑΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. και διέπονται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Ρητά απαγορεύεται η αναπαραγωγή, αντιγραφή, επανέκδοση, τροποποίηση, ανακοίνωση, μετάδοση, μετάφραση προσαρμογή, διασκευή ή οποιαδήποτε μετατροπή κάθε υλικού, στατιστικών στοιχείων, υπηρεσίας ή λογισμικού χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση της ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΑΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε . Κατ εξαίρεση, επιτρέπεται η εκτύπωση και αντιγραφή των ιστοσελίδων και του περιεχομένου τους, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά δεν θα αλλοιωθούν, τροποποιηθούν ή μεταβληθούν με οποιοδήποτε τρόπο και μόνον εφόσον προορίζονται για προσωπική χρήση.

Το www.vriskotexnites.gr δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο, τα αγαθά ή τις υπηρεσίες άλλων ιστοσελίδων οι οποίες παραπέμπονται μέσω δεσμών (links) από την ιστοσελίδα του, αλλά ούτε εγγυάται για την διαθεσιμότητα ή την ασφάλεια τους. Η χρήση του www.vriskotexnites.gr πραγματοποιείται αποκλειστικά με ευθύνη του χρήστη και αποδέχεται ότι όλες οι πληροφορίες αλλά και υπηρεσίες προσφέρονται ως έχουν, δίχως οποιαδήποτε περαιτέρω εγγύηση. Το www.vriskotexnites.gr καταβάλει προσπάθειες έτσι ώστε το περιεχόμενό του να απαρτίζεται από ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες υψηλής ποιότητας. Σε καμία περίπτωση δεν δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, χρονική εγγύτητα και πληρότητα του περιεχομένου το οποίο δημοσιεύεται. Κατά συνέπεια δεν φέρει καμία ευθύνη οποιασδήποτε φύσεως. Το www.vriskotexnites.gr δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για οποιαδήποτε ζημιά ή κόστος προκληθεί από την χρήση υπηρεσιών ή προϊόντων για τα οποία αποκτήθηκε πρόσβαση ή επικοινωνία μέσα από την www.vriskotexnites.gr και αφορούν άλλες εταιρίες.

Όλες οι επιμέρους πληροφορίες οι οποίες προέρχονται από το www.vriskotexnites.gr και αφορούν την περιγραφή τεχνικών εργασιών , αγαθών και υπηρεσιών αλλά και των χαρακτηριστικών τους παραδίδονται στην www.vriskotexnites.gr από τους αντίστοιχους εντολείς , συνεργάτες της και εταιριών των αγαθών και υπηρεσιών οι οποίοι και διατηρούν την πλήρη ευθύνη τήρησης όλων των σχετικών νόμων και κανονισμών. Οι ίδιοι είναι υπεύθυνοι αστικά και ποινικά για το περιεχόμενο την νομιμότητα και την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχουν. Η www.vriskotexnites.gr περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στην μετάδοση τους μέσω της ιστοσελίδας του και δεν φέρει οποιαδήποτε σχετική ευθύνη.
Διεξαγωγή Εργασίας και Ανάθεσης. Η διαδικασία υποβολής για μια εργασία γίνεται μέσω του www.vriskotexnites.gr. Πρόκειται για μια τεχνική εργασία που αρχίζει από τον πελάτη «ΕΝΤΟΛΕΑ» με την ανάρτηση μιας αγγελίας ΔΩΡΕΑΝ και τελειώνει όταν ο πελάτης «ΕΝΤΟΛΕΑΣ» επιλέξει και αποφασίσει να επιλέξει έναν ανάδοχο «ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ» , για την προσφορά που έλαβε.
Τεχνική Εργασία : Είναι όλες οι πληροφορίες – περιγραφή εργασίας, χώρος εργασίας, ημερομηνία έναρξης που εισάγονται από τον πελάτη «ΕΝΤΟΛΕΑ» για μια νέα τεχνική εργασία με την μορφή αγγελίας κωδικοποιημένης για τη διεξαγωγή της ανάθεσης- εκτέλεσης οι οποίες παρέχονται στον «ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ» Επαγγελματία – Τεχνίτη και χρησιμοποιούνται για να πραγματοποιηθεί η συνολική εργασία στον χώρο του «Εντολέα» ή όπου αυτός ορίσει.

Προϊόντα: Τα προϊόντα που προβάλλονται από το www.vriskotexnites.gr είναι για λογαριασμό των «Συνεργατών» της, των «Εντολέων» και «Χρηστών» από τις διάφορες «Συνεργαζόμενες Εταιρίες».
Χρήστης: Ένα πρόσωπο (Ιδιώτης) ή (Εταιρία) που συνδέεται , έρχεται σε επαφή με το γραφείο , Τηλεφωνεί , Στέλνει Φάξ ή κανονίζει για κάποιον άλλον να συνδεθεί στo www.vriskotexnites.gr ανεξάρτητα αν είναι «Συνεργάτης» ή όχι και εμφανίζεται ως «Εντολέας» κάνοντας την Περιγραφή της Τεχνικής Εργασίας εντελώς ΔΩΡΕΑΝ.

Επαγγελματίας – Τεχνίτης - Ανάδοχος: Ο «Συνεργάτης» με την εταιρία www.vriskotexnites.gr του οποίου η προσφορά έγινε αποδεκτή από τον πελάτη «ΕΝΤΟΛΕΑ».

Αμοιβές για τη χρήση: Οι αμοιβές που επιβαρύνουν τους χρήστες «ΕΝΤΟΛΕΙΣ» για την χρήση υπηρεσιών του www.vriskotexnites.gr είναι ΔΩΡΕΑΝ που αφορά την Περιγραφή της Εργασίας και μόνο.
Αυτοί οι όροι ισχύουν για τη χρήση του ελληνικού δικτυακού τόπου www.vriskotexnites.gr στην Ελλάδα. Κατά την εγγραφή στο www.vriskotexnites.gr συνάπτεται ένα Ιδιωτικό Συμφωνητικό ιδιότητας μέλους μεταξύ του «ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ» Επαγγελματία – Τεχνίτη – Εταιρία Προμηθευτικών Υλικών και εμάς (www.vriskotexnites.gr) , το περιεχόμενο της οποίας είναι σύμφωνα με αυτούς τους όρους. Οι όροι είναι δεσμευτικοί μόνο μεταξύ του «ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ» Επαγγελματία – Τεχνίτη – Εταιρία Προμηθευτικών Υλικών και εμάς. Εκτός από όπου ρητώς δηλώνεται, καμία παροχή αυτών των όρων δεν θα είναι εκτελέσιμη (δικαιώματα τρίτων) και αυτοί οι όροι δεν δίνουν αφορμή για οποιεσδήποτε νομικές κυρώσεις, αξιώσεις ή άλλα οφέλη ή προστασία μεταξύ των χρηστών – «ΕΝΤΟΛΕΙΣ» ή υπέρ τρίτων ή με προστατευτική επίδραση για τρίτους.
Γενικές διατάξεις για τη χρήση των υπηρεσιών του www.vriskotexnites.gr. Κατά τη χρήση του www.vriskotexnites.gr, ο ανάδοχος «ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ» Επαγγελματίας - Τεχνίτης πρέπει να τηρεί και να συμμορφώνεται με τον ισχύοντα νόμο και τις διατάξεις που περιέχονται σε αυτούς τους όρους. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για το περιεχόμενο των στοιχείων που αναρτώνται από τους «ΕΝΤΟΛΕΙΣ» του www.vriskotexnites.gr , π.χ. Αναθέσεις Εργασιών , Αξιολογήσεις.

Ρητώς αναφερόμαστε στο γεγονός ότι ενδέχεται το κόστος κάποιων υπηρεσιών ή εργασιών να υπόκειται σε νομικούς ή άλλους κανονισμούς και δεν μπορεί επομένως να διαμορφωθεί ελεύθερα το κόστος - προσφορά. Είναι ευθύνη των «ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ», Επαγγελματίες – Τεχνίτες , να ελέγξουν για οποιουσδήποτε περιορισμούς και να εξασφαλίσουν ότι συμμορφώνονται με αυτούς ενημερώνοντας το άλλο συμβαλλόμενο μέρος δηλαδή τον «ΕΝΤΟΛΕΑ».

Απαγορεύεται η παροχή - μετάδοση ή μεταφορά οποιονδήποτε πληροφοριών σχετικών με προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας (εφεξής: «Στοιχεία επικοινωνίας») του «ΕΝΤΟΛΕΑ» , με οποιονδήποτε τρόπο, πλην αυτού που παρέχεται από το www.vriskotexnites.gr. Πιο συγκεκριμένα απαγορεύεται η δημοσίευση στοιχείων επικοινωνίας κατά τη συμμετοχή στην ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ , που εμφανίζονται τα στοιχεία του «ΕΝΤΟΛΕΑ» προς τρίτους μη συνεργάτες του www.vriskotexnites.gr με ηλεκτρονικό, γραπτό ή προφορικό λόγο. Θα αποτελεί παράβαση των όρων και αυτόματα θα γίνεται διακοπή της συνεργασίας.

Απαγορεύεται οι προσφερόμενες από «ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» Επαγγελματίες – Τεχνίτες , Εταιρίες του Δομικού Χώρου και μη ,για Τεχνικές Εργασίες ή και προϊόντα που να οδηγούν ή να βοηθούν σε εξαπάτηση των «ΕΝΤΟΛΕΩΝ» ή να αποβλέπουν στην πώληση κλοπιμαίων ή πλαστών αντικειμένων.

To www.vriskotexnites.gr δεν σχετιζόμαστε με ή κατά την εκτέλεση των εργασιών που τοποθετούνται στην ιστοσελίδα είτε ως συμβαλλόμενο μέρος είτε ως αντιπρόσωπος είτε ως πράκτορας ενός συμβαλλόμενου μέρους είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Οι Περιγραφές Εργασιών (Αγγελίες) που παράγει το σύστημα μας στην ιστοσελίδα www.vriskotexnites.gr σχετικά με μια διεξαγωγή ΕΡΓΑΣΙΑΣ ή προσφοράς παρέχονται μόνο για την πληροφόρηση του ενδιαφερόμενου «ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ» μας Επαγγελματία – Τεχνίτη – Εταιρίας την οποία και κοινοποιούμε εγγράφως με την «ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ».
Όπου συνάπτεται μια ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για την πραγματοποίηση μιας εργασίας με τη χρήση του www.vriskotexnites.gr, μόνο οι «ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» Επαγγελματίες – Τεχνίτες - Εταιρίες που αποτελούν τους «ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» και «ΕΝΤΟΛΕΙΣ» είναι τα συμβαλλόμενα μέρη στη σύμβαση για εκείνη την εργασία.

Για όλα τα θέματα σχετικά με μια εργασία, (π.χ. σχετικά με τις συμφωνίες πληρωμής, τα χρονοδιαγράμματα ή τις αξιώσεις εξουσιοδότησης), ο «ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ» πρέπει σε όλες τις περιπτώσεις να έρθει σε επαφή με τον «ΕΝΤΟΛΕΑ» και αντίστροφα.

Οι εργασίες πραγματοποιούνται αποκλειστικά μεταξύ του «ΕΝΤΟΛΕΑ» και του «ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ».

Δεν είμαστε αρμόδιοι , ούτε υποχρεωμένοι να λάβουμε ή να επεξεργαστούμε, καταγγελίες ενάντια στους «ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» μας ούτε να μεσολαβήσουμε ή να επιλύσουμε διαφωνίες μεταξύ των «ΕΝΤΟΛΕΩΝ».
Οι «ΕΝΤΟΛΕΙΣ» του www.vriskotexnites.gr δίνοντας την Περιγραφή της Εργασίας , Περιοχή Εργασίας , Στοιχεία Επικοινωνίας όπως Αριθμός τηλεφώνου κρατούνται μυστικά στο www.vriskotexnites.gr και δίνονται μόνο στους «ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» με την Εντολή Ανάθεσης Εργασιών.

To www.vriskotexnites.gr σχετικά με την παροχή των στοιχείων του «ΕΝΤΟΛΕΑ», δεν εγγυόμαστε ότι τα στοιχεία που τοποθετούνται όπως οι πληροφορίες σχετικές με την ταυτότητα, το τηλέφωνο, τη διεύθυνση έργου, είναι σωστά. Κατά συνέπεια, είναι ευθύνη κάθε «ΕΝΤΟΛΕΑ» να ελέγξει τα σχετικά στοιχεία του πριν τα υποβάλλει στην ιστοσελίδα www.vriskotexnites.gr. Η εταιρεία μας θα εξετάζει οποιεσδήποτε πληροφορίες για ανακριβή στοιχεία. Εάν επαληθευτούν, θα ζητήσουμε από τον αντίστοιχο «ΕΝΤΟΛΕΑ» τις ανάλογες πληροφορίες για να διορθώσουμε τα στοιχεία.
Οι «ΕΝΤΟΛΕΙΣ» , Ιδιώτες , Εταιρίες έχουν τη δυνατότητα να αξιολογούν τους «ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» Επαγγελματίες – Τεχνίτες , Εταιρίες Προμηθευτικού Υλικού για μια ή πολλές εργασίες που αναθέτουν και οι οποίοι συμμετέχουν στο σύστημα αξιολόγησης του www.vriskotexnites.gr. Ο στόχος του συστήματος αξιολόγησης είναι η δημιουργία μιας ουσιαστικής εικόνας των επιδόσεων του προφίλ και της αξιοπιστίας των «ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ» του www.vriskotexnites.gr.

Για την επίτευξη του στόχου που αναφέραμε προηγουμένως, κάθε «ΕΝΤΟΛΕΑΣ» Ιδιώτης ή εταιρία πρέπει να κάνει ειλικρινείς παρατηρήσεις κατά την αξιολόγηση των «ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ». Δεν επιτρέπεται να δίνονται ψευδείς δηλώσεις με σκοπό να επηρεασθεί το σύστημα αξιολόγησης με απώτερο σκοπό την υποβάθμιση κάποιου προφίλ. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν περιττές, άσχετες ή προσβλητικές δηλώσεις.
To www.vriskotexnites.gr δεν φέρνει καμία ευθύνη απέναντι στο «ΕΝΤΟΛΕΑ» για τυχόν απώλεια, ζημία, έξοδα, δαπάνες ή άλλες απαιτήσεις για αποζημίωση που προκύπτει από οποιεσδήποτε πληροφορίες , οδηγίες ή εργασίες παρέχονται από τους «ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» που είτε είναι ελλιπείς είτε εσφαλμένες είτε ανακριβείς απλά συντονίζει σε καθορισμένο χώρο, καθορισμένη ημερομηνία και συντονίζει «ΕΝΤΟΛΕΑ» και «ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ» για την τέλεση μιας τεχνικής εργασίας.

Τα προσωπικά δεδομένα που απαιτούνται από κάθε «ΕΝΤΟΛΕΑ» είναι για την επεξεργασία αιτημάτων είτε για την σωστή επικοινωνία μας. Εγγυόμαστε την εμπιστευτική επεξεργασία των στοιχείων αυτών, όπως απαιτείται από τη σχετική νομοθεσία περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων και τους κανονισμούς σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου που έχει συσταθεί.
Οποιαδήποτε ενέργεια γίνεται με σκοπό την πρόκληση βλάβης στα συστήματα, το περιεχόμενο, τα επιμέρους στοιχεία και το website www.vriskotexnites.gr γενικά, όπως επίσης και οποιαδήποτε ενέργεια αποσκοπεί στο να βλάψει τα συμφέροντα, το όνομα, την φήμη, την πελατεία, την τιμή και την υπόληψη του www.vriskotexnites.gr και των διαφημιζομένων του αποτελούν, μεταξύ άλλων, και ποινικά αδικήματα, και δίνουν στo www.vriskotexnites.gr το δικαίωμα να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια κατά των υπαιτίων. Το αυτό ισχύει και για κάθε ενέργεια που θα είναι αντίθετη από τις από καιρού εις καιρόν οδηγίες που θα παρέχονται στους χρήστες και επισκέπτες του website www.vriskotexnites.gr , σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες του, αναφορικά με τον τρόπο χρήσης των προσφερομένων υπηρεσιών. Το www.vriskotexnites.gr διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη κρίση του να διακόψει την πρόσβαση στην ιστοσελίδα του όταν παραβιάζονται οι αναγραφόμενοι όροι.

To www.vriskotexnites.gr δικαιούται, οποτεδήποτε, χωρίς προειδοποίηση, να διακόψει ή να αναστείλει τη λειτουργία της ιστοσελίδας ή την παροχή των αγαθών και υπηρεσιών, που παρέχονται στο website www.vriskotexnites.gr ή να μεταβάλει την φύση και το περιεχόμενό τους. Επίσης, η παροχή των αγαθών και υπηρεσιών αυτών ενδέχεται να διακοπεί, να ανασταλεί ή να δυσχερανθεί είτε μόνιμα είτε προσωρινά, συνεπεία γεγονότων εκτός του ελέγχου ή ανεξαρτήτως της βουλήσεως του www.vriskotexnites.gr το οποίο δε φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε σχετική ζημία.


Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν το www.vriskotexnites.gr ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα του www.vriskotexnites.gr ή τρίτων μερών, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβασή ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Οι Υπηρεσίες παρέχονται από τo www.vriskotexnites.gr απολύτως δωρεάν σε όλους τους χρήστες και απαγορεύεται η μεταπώλησή τους, καθώς και η παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα τους (π.χ. ενσωμάτωση σελίδων της υπηρεσίας μέσα σε frames).

Το www.vriskotexnites.gr διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των παρόντων Όρων Χρήσης οποιαδήποτε στιγμή. Οποιαδήποτε τροποποίηση θα γίνεται μόνο γραπτά και θα περιλαμβάνεται αμέσως στο παρόν κείμενο με επιμέλεια του www.vriskotexnites.gr. Αποτελεί αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη του χρήστη να ενημερώνεται σχετικά με τροποποιήσεις στους υπάρχοντες Όρους Χρήσης.

Αυτή η ιστοσελίδα είναι η επίσημη ιστοσελίδα του www.vriskotexnites.gr και περιέχει ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες. Πνευματικά Δικαιώματα (C) 2012, με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται οποιαδήποτε εμπορική αναπαραγωγή, εκχώρηση ή παραχώρηση χωρίς την έγγραφη άδεια του www.vriskotexnites.gr. Η πρόσβαση και η χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της ιστοσελίδας υπόκειται στους Όρους Χρήσης, τους οποίους παρακαλείστε να αναγνώσετε προσεκτικά πριν επισκεφθείτε το site του www.vriskotexnites.gr.